HOŞGELDİNİZ

HOŞGELDİNİZ

1

ASKA Lara Resort & SPA’da olarak Çevre Yönetim Sistemi kurmaktaki en büyük hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma yolunda bir adım atmaktı. Hedefimize ulaşmak amacıyla;

  • Faaliyetlerimizi uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara uyarak çevrenin korunmasına katkı sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincinin artması amacıyla eğitimler düzenleyerek farkındalığı artırmayı
  • Faaliyetlerimizi nitel ve nicel olarak kontrol etmeyi ve sistemi sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm paydaşlarımızı çevre uygulamalarımıza dahil ederek farkındalığı artırmayı ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.
-->